Regulaminy zajęć w szkole Psie reguły

Regulamin grupowych i indywidualnych szkoleń psów - zasady uczestnictwa i rezygnacji

Organizatorem szkolenia jest PSIE REGUŁY SZKOŁA DLA PSÓW KLAUDIA SURDYK, NIP: 7642712059, REGON: 523978241, z siedzibą przy ul. Stańczyka 28, 64-920 Piła,

I. Warunki uczestnictwa

  1. Aktywnymi uczestnikami szkolenia mogą być osoby pełnoletnie lub za zgodą trenera dzieci powyżej 13 roku życia pod nadzorem pełnoletniego opiekuna prawnego.
   Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do przestrzegania zasad regulaminu oraz ustaleń trenera w trakcie prowadzonych zajęć.
   W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby mieszkające z danym psem. Trener decyduje o ilości osób przebywających jednocześnie w obrębie placu szkoleniowego. Opiekunowie psa powinni wyznaczyć osobę, która będzie ćwiczyła z psem i przekaże pozostałym domownikom istotne informacje, które uzyska w czasie szkolenia.
   Robienie zdjęć i filmowanie trenera, innych uczestników szkolenia oraz samych zajęć jest zabronione, chyba, że uczestnicy i trener wyrażą zgodę.
   Każdy uczestnik zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie zarówno na placu treningowym jak i terenie otaczającym go.
   Uczestnik zajęć powinien trzymać smakołyki w miejscu trudno dostępnym dla wszystkich psów biorących udział w szkoleniu. W szczególności dotyczy to woreczków foliowych, które stanowią zagrożenie dla psa.
   Uczestnik ma świadomość, że uczestnictwo w szkoleniu grupowym lub indywidualnym nie ma na celu rozwiązania problemów behawioralnych psa, takich jak agresja wobec ludzi czy zwierząt, lękliwości, problemy z zachowaniem czystości itp. (Rozwiązywanie problemów behawioralnych odbywa się w czasie konsultacji behawioralnej, dla której obowiązuje oddzielny regulamin.)
   Za wszystkie szkody spowodowane przez psa odpowiada opiekun psa.
   Opłata za szkolenie grupowe wynosi 350 zł za 7 godzinnych spotkań. Szkolenie powinno być opłacone minimum 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia przelewem na nr konta bankowego, podanego w mailu wysłanym po zgłoszeniu.
   Opłata za szkolenie indywidualne wynosi 100 zł za pierwsze spotkanie, jeśli uczestnik z tym samym psem chciałby skorzystać ponownie, opłata wyniesie 80 zł, szkolenie w obu przypadkach trwa godzinę. Opłata za szkolenie indywidualne powinna zostać uiszczona najpóźniej dzień przed szkoleniem przelewem na nr konta bankowego, podanego w mailu wysłanym po zgłoszeniu.
   Zatajenie przez opiekuna informacji o agresji psa lub innych jego problemach skutkuje wykluczeniem z zajęć bez zwrotu kosztów.
   Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia grupowego do 3 dni przed zajęciami. Zwrotowi w takim przypadku podlega 80% kosztu szkolenia. Nie dotyczy to psów, które nie mogą wziąć udziału w szkoleniu z powodów zdrowotnych potwierdzonych przez lekarza weterynarii.
   Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia indywidualnego 24h przed zajęciami.
   Opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w trakcie jego trwania.
   Jeśli nie zbierze się grupa minimum 2 psów, maksymalnie 4 psów, zajęcia będą odwołane, Informacja o odwołaniu przekazana zostanie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Skutkuje zwrotem opłaty w całości.
   Uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na wykorzystywanie materiałów zdjęciowych oraz filmowych zrobionych w czasie szkolenia w celach marketingowych i szkoleniowych przez PSIE REGUŁY SZKOŁA DLA PSÓW KLAUDIA SURDYK.

II. Zasady dotyczące zdrowia psa.

  1. Pies, który przychodzi na zajęcia musi być zdrowy. Wszystko co wzbudza w opiekunie wątpliwości dotyczące zdrowia psa, powinno być skonsultowane z lekarzem weterynarii, następnie z trenerem, w celu dopuszczenia psa do uczestnictwa w zajęciach.
   Opiekun jest zobowiązany do zabrania na zajęcia książeczki zdrowia psa zawierającej informacje o aktualnych szczepieniach psa przeciwko wściekliźnie i może zostać poproszony o okazanie jej. Wyjątkiem są szczenięta, które nie muszą mieć kompletu szczepień.
   Pies przychodzący na zajęcia powinien być odrobaczony i zabezpieczony przeciwko pchłom i kleszczom.
   Suki w cieczce nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Opiekun powinien poinformować trenera 24h przed zajęciami o tym, że suka ma cieczkę w celu ustalenia formy uczestnictwa lub odrobienia zajęć.
   Jeżeli pies ma alergię na jakiś rodzaj pokarmu, informacja ta powinna być przekazana trenerowi przed pierwszymi zajęciami.

III. Zasady dotyczące postępowanie z psami.

  1. W trakcie trwania zajęć oraz przerw psy muszą być zapięte na smyczy chyba, że trener ustali inaczej.
   Obowiązuje zakaz spotykania ze sobą psów na terenie placu szkoleniowego chyba, że trener ustali inaczej.
   Opiekunowie psów zobowiązani są do utrzymywanie bezpiecznego dystansu między psami.
   Trener nie odpowiada za spotkania psów przeprowadzone przez opiekunów przed i po zajęciach.
   Zabronione jest używanie narzędzi awersyjnych tj. kolczatek, łańcuszków zaciskowych czy obroży elektrycznych. Psy posiadające takie akcesoria nie zostaną wpuszczone na zajęcia. Niedopuszczalne jest zachowanie awersyjne wobec psa takie jak krzyczenie, bicie czy szarpanie psa, będzie ono skutkowało wykluczeniem z zajęć, bez zwrotu kosztów.

IV. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997) przez PSIE REGUŁY SZKOŁA DLA PSÓW KLAUDIA SURDYK, z siedzibą przy ul. Stańczyka 28, 64-920 Piła, na potrzeby realizacji szkolenia grupowego lub indywidualnego. Niniejszym uczestnik jest świadomy prawdziwości i dobrowolności podania danych oraz prawa wglądu do swoich danych i ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia.
Regulamin konsultacji behawioralnej

Konsultacje prowadzi PSIE REGUŁY SZKOŁA DLA PSÓW KLAUDIA SURDYK, NIP: 7642712059, REGON: 523978241, z siedzibą przy ul. Stańczyka 28, 64-920 Piła,

I. Warunki uczestnictwa

  1. Aktywnymi uczestnikami konsultacji behawioralnej mogą być wszyscy domownicy, mieszkający z psem, którego dotyczy konsultacja.
  2. Uczestnicy konsultacji zobowiązują się do przestrzegania zasad regulaminu oraz ustaleń behawiorysty w trakcie spotkania. 
  3. W konsultacji mogą uczestniczyć wszystkie osoby mieszkające z danym psem. Opiekunowie psa powinni wyznaczyć osobę, która będzie ćwiczyła z psem i przekaże pozostałym domownikom istotne informacje, które uzyska w czasie konsultacji.
  4. Robienie zdjęć i filmowanie trenera, innych uczestników konsultacji oraz samego spotkania jest zabronione, chyba, że uczestnicy i trener wyrażą zgodę.  
  5. Konsultacja odbywa się po wcześniejszym umówieniu z behawiorystą. 
  6. Podczas umawiania konsultacji należy poinformować behawiorystę czy pies jest agresywny, by ten mógł wyznaczyć możliwie jak najbezpieczniejsze miejsce do przeprowadzenia spotkania.  
  7. Najpóźniej 24h przed rozpoczęciem konsultacji uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania ankiety, znajdującej się na stronie www.psiereguly.pl w zakładce “Ankieta”. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie są niezbędne do przeprowadzenia konsultacji.
  8. Filmy pokazujące problemowe zachowanie psa należy przesłać na adres e-mail: kontakt@psiereguly.pl lub dołączyć do wypełnionej ankiety, nie później niż 24h przed spotkaniem.*
  9. Pies nie powinien być karmiony przed konsultacją. Jeśli pies z racji przejedzenia nie będzie miał motywacji do pracy, behawiorysta nie będzie w stanie przeprowadzić zaleconych ćwiczeń, co za tym idzie, konsultacja będzie musiała zostać ponowiona, co wiąże się z dodatkowym kosztem dla opiekuna. 
  10. Opiekun jest zobowiązany do przygotowania na konsultację książeczki zdrowia psa zawierającej informacje o aktualnych szczepieniach psa przeciwko wściekliźnie i może zostać poproszony o okazanie jej. Wyjątkiem są szczenięta, które nie muszą mieć kompletu szczepień.
  11. Zabronione jest używanie narzędzi awersyjnych tj. kolczatek, łańcuszków zaciskowych czy obroży elektrycznych. Niedopuszczalne jest zachowanie awersyjne wobec psa takie jak krzyczenie, bicie czy szarpanie psa, będzie ono skutkowało wykluczeniem z zajęć, bez zwrotu kosztów. Nie prowadzę zajęć opierających się na korzystaniu z wymienionych narzędzi. 
  12. Uczestnik  zapisany na konsultacje, dzień przed umówionym terminem, otrzyma smsa z prośbą o potwierdzenie spotkania. Jeśli odpowiedź nie zostanie wysłana do godziny 19:00 w dniu otrzymania smsa, konsultacja zostanie automatycznie odwołana.
  13. Jeżeli konsultacja zostanie odwołana przez opiekuna psa 24h przed spotkaniem, ponowne umówienie się na konsultację, będzie wymagało wpłacenia bezzwrotnego zadatku w wysokości 80% ceny konsultacji.
  14. Uczestnik konsultacji wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów zdjęciowych oraz filmowych zrobionych w czasie szkolenia w celach marketingowych i szkoleniowych przez PSIE REGUŁY SZKOŁA DLA PSÓW KLAUDIA SURDYK.
  15. Odbycie konsultacji behawioralnej nie gwarantuje rozwiązania wszystkich problemów behawioralnych. Aby uzyskać efekty uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń. Nie zawsze odbycie jednej konsultacji jest wystarczające do rozwiązania wszystkich zgłoszonych problemów, niektóre przypadki psów z zachowaniami problemowymi wymagają więcej niż jednego spotkania. 

II. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Uczestnik konsultacji behawioralnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997) przez PSIE REGUŁY SZKOŁA DLA PSÓW KLAUDIA SURDYK, z siedzibą przy ul. Stańczyka 28, 64-920 Piła, na potrzeby realizacji konsultacji behawioralnej. Niniejszym uczestnik jest świadomy prawdziwości i dobrowolności podania danych oraz prawa wglądu do swoich danych i ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia.

* Dlaczego tak bardzo nalegam na przesłanie filmów przed konsultacja? Wynika to z tego, że często podczas konsultacji nie dochodzi do zaprezentowania zachowań problemowych przez psa. Wynika to z wielu czynników. Mając taki film jestem w stanie przeanalizować go z opiekunem psa, opowiedzieć co się na nim dzieje i dlaczego pies zachowuje się w ten sposób. Psy to istoty posługujące się bardzo subtelnymi znakami, których czasem nie jesteśmy w stanie zauważyć na żywo, kiedy sytuacja jest dynamiczna. Śledząc wszystko na filmie sekunda po sekundzie jest dużo łatwiej zauważyć te delikatne komunikaty wysyłane przez psa. Pozwala to na kompleksowe podejście do problemu i tym samym dobór odpowiednich ćwiczeń i zaleceń.